Tel: 088-2783441

วิทยุสื่อสารคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

  เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส อมตะนคร ชลบุรี
ชื่อบัญชี บจก. ทุ่งช้างเทเล2
เลขที่บัญชี 700-2-21095-3

 

  

 

บริษัท ทุ่งช้างเทเล 2 จำกัด   27/26 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 088-2783441 โทรสาร
02-9030080#8741   อีเมล์ : productssafety@hotmail.com