ดาวโหลดคู่มือการใช้งานคลิกที่นี่

IC-30FX

คุณสมบัติทั่วไป / GENERAL


คุณสมบัติตัวเครื่องxml:namespace prefix = o />

        วิทยุสื่อสาร CB ที่ไว้ในได้เสมอในทุกสภาวะ

 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเพียง xml:namespace prefix = st1 />300 กรัม (พร้อมถ่าน 2000mAh)
 • กำลังส่งสูงสูด แต่กินไฟเพียงนิดเดียว (5 วัตต์ กินเพียง 1.6A)
 • 80 ช่องสัญญาณความถี่

             ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง

- CTCSS (TONE  SQUELCH) 51 โทน หรือ 2,040 ช่องย่อย

- DTCS (DIGITAL TONE CODE SQUELCH) 512 โทน

                -  Built-in 2 TONE,5 TONE การตั้งรหัสเฉพาะเครื่องของแต่ละเครื่อง

และแต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเรียกแต่ละเครื่อง หรือเรียกเป็น

กลุ่มจะสามารถเรียกได้เฉพาะในกลุ่มที่ตั้งรหัสกลุ่มเดียวกันเท่านั้น

 • โครงสร้างแข็งแกร่งสุดด้วยมาตรฐาน MIL- STD810C/D/E
 • IP-54 Dust-protection and Splash resistance
 • วงจรถนอมเครื่อง [TIME OUT TIMER(TOT] ป้องกันการคีย์ค้าง

หรือกดส่งนานเกินไป (เลือกตั้งเวลาตัดได้)

 • แบตเตอรี่พลังสูง (Lithium-ion) เพียงพอกับการใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน
 • ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าไม่มีการรับส่งเกิน 1 นาที เครื่องจะ

ปรับเข้าสู่วงจรประหยัดพลังงาน

 • BATTERY RECYCLE ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • SCRAMBLER FUNCTION เฉพาะผู้มี  Scrambler unit เท่านั้นจึงจะรับฟังได้ สำหรับ

ความปลอดภัยในการรับ-ส่ง การใช้งาน Scrambler ทำให้ผู้ที่ไม่มี Unit ดังกล่าว รับฟัง

ได้เป็นเสียงเพี้ยนออกไปจับความไม่ได้

:UT-109R     มี 32 รหัส :UT-110R มี 1020 รหัส

(UT-109R ไม่สามารถใช้ร่วมกับ UT-110R เนื่องจากรหัสไม่เหมือนกัน)

 • DTMF/PAGER/CODE SQUELCH

ลักษณะการใช้งานแบบ PAGER เป็นการตั้งรหัสส่วนตัวของแต่ละเครื่องในการรับส่ง

อีกแบบหนึ่งโดยใช้ DTMF CODE

 • สามารถโปรแกรม ชื่อ,ความถี่ได้ทั้งตัวเลข  และตัวอักษร ได้ 5 ตัวอักษร
 • ปุ่มใช้งาน P0, P1, P2, P3, ปุ่มพิเศษสีแดง, ปุ่มพิเศษสีดำ สามารถโปรแกรมตามฟังก์ชั่น

ที่ต้องการ เลือกจากโปรมแกรมฟังก์ชั่น List ในคอมพิวเตอร์

  

  
 

 

บริษัท ทุ่งช้างเทเล 2 จำกัด   27/26 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 088-2783441 โทรสาร
02-9030080#8741   อีเมล์ : productssafety@hotmail.com